ΠΡΟΪΟΝΤΑ

RP208: Έξυπνος έλεγχος ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων μέσω σήματος PWM

(Intelligent PWM driver amplifiers for solenoid valves)

Είτε πρόκειται για αποσβεστήρες κραδασμών είτε για πνευματικές βαλβίδες συστημάτων ανάρτησης: το σύστημα ελέγχου RP208 της rapidproto επιτρέπει τον έλεγχο έως και 8 ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων μέσω PWM-ελέγχου σταθερού ρεύματος από 0 έως 2 A. Η συχνότητα του PWM σήματος οδήγησης, καθώς και τα επίπεδα του ρεύματος για την εκάστοτε βαλβίδα ελέγχονται μέσω high-speed CAN διεπαφής, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση τυποποιημένων μονάδων ελέγχου.

Όλες οι έξοδοι διαθέτουν διαγνωστικό σύστημα ελέγχου για βραχυκύκλωμα στη γη, βραχυκύκλωμα στην μπαταρία και ανοιχτό φορτίο. Τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου μεταδίδονται στην κεντρική μονάδα ελέγχου μέσω της διεπαφής CAN. Έτσι, το RP208 αποτελεί την ιδανική λύση για πρωτότυπα συστήματα που απαιτούν πρόσθετα στάδια εξόδου. Γι΄ αυτό το λόγο, είναι αυτονόητο ότι το RP208 είναι το τέλειο συμπλήρωμα για πρωτότυπα συστήματα όπως το MicroAutoBox® της εταιρείας dSPACE.

RP100: Μονάδα ελέγχου για ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα πνευματικών αναρτήσεων

(Control unit for electronically controlled air suspension systems)

Η μονάδα ελέγχου RP100 από την rapidproto είναι η τέλεια εισαγωγή στον έλεγχο του σασί. Με βάση την αρχιτεκτονική της εταιρείας NXP, η RP100 προσφέρει 8 εξόδους για τον έλεγχο βαλβίδων, κάθε μία από τις οποίες διαθέτει τα δικά της διαγνωστικά εργαλεία. Αυτές οι 8 έξοδοι θα μπορούσαν για παράδειγμα να οδηγούν 7 ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και ένα ρελέ ή έως 8 βαλβίδες αντεπιστροφής.

Παρέχονται επίσης 4 ψηφιακοί και 3 αναλογικοι αισθητήρες εισόδου. Αυτοί μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν για ανάγνωση 4 αισθητήρων ύψους PWM μαζί με αναλογικούς αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας ή αισθητήρες επιτάχυνσης. Ένα σύστημα επικοινωνίας CAN υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιείται ως η διεπαφή δεδομένων μεταξύ του οχήματος και της μονάδας ελέγχου.

Το λογισμικό χαμηλού επιπέδου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις λογισμικού (requirements) που θέτει ο πελάτης, ώστε να μπορεί αυτός να επικεντρώσει πλήρως την προσοχή του στην ανάπτυξη των λειτουργιών υψηλού επιπέδου (high level functions). Επίσης, με ευχαρίστηση αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη ολόκληρου του πακέτου λογισμικού και κατ΄ επέκταση την παράδοση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου στον πελάτη.RP301: Μονάδα μετατροπής αναλογικών σημάτων σε σήματα διεπαφής CAN

(Analog-to-digital/CAN sensor signal converter)

Με την RP301, προσφέρουμε μία λύση στην περίπτωση που η κατασκευή σας δεν διαθέτει αρκετές αναλογικές εισόδους.

Έως και 4 αναλογικές είσοδοι (0-5V) αναλύονται από έναν επεξεργαστή και μετατρέπονται σε ψηφιακές εξόδους (PWM), όπως επίσης μεταδίδονται και μέσω συστήματος επικοινωνίας CAN.

RP302: PSI5-CAN μετατροπέας


(PSI5-CAN converter)

Ο μετατροπέας RP302 σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε έως και 10 PSI5 αισθητήρες χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε κάτι στη μονάδα ελέγχου σας.

Ο RP302 τροφοδοτεί τους αισθητήρες, αναλύει τα σήματα και μεταδίδει τα δεδομένα που δέχεται από αυτούς μέσω της διεπαφής επικοινωνίας CAN. Επίσης, υπάρχουν διαγνωστικά εργαλεία για αναγνώριση σφαλμάτων από την πλευρά των αισθητήρων.

Ο RP302 σας επιτρέπει μια ομαλή μετάβαση από αναλογικούς ή ψηφιακούς αισθητήρες σε τύπου PSI5.